Creative Respect, a Podcast by Kimmo Syväri

Creative Respect S1

Creative Respect is a concept and movement I am starting. It aims to increase the understanding and respect of creativity, braveness and talent. We live in a world where money and merit has the upper hand over creativity, craft and free spirit.

By voicing out a broad spectrum of thoughts and experiences by interesting people, I believe I can increase the respect for creativity.

The first outcome of Creative Respect is podcast. The first season is in Finnish.

Episode 1: Mikko Koskinen

Creative Respecting ensimmäinen vieras, Mikko Koskinen, on Kyrö Distillery Companyn perustajaosakas diplomi-insinööri, jonka tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu ilmastonmuutosta vastaan taistelu sekä muutto Islantiin. Tässä jaksossa tutkitaan virheellisyyttä, epäonnistumista, toiston voimaa, viskin kypsymistä, Koskisen omaa kypsymistä sekä epäilijöiden käyttöä voimavarana. Lopuksi avataan Itämeren tilaa ja hiilikierron tärkeyttä. Puolet maailman väestöstä ruokitaan maakaasulla. Miten tämä, Itämeren levä ja ravinnekierto liittyvät Koskisen lähitulevaisuuteen?

Linkki jaksoon tässä.

Episode 2: Aleksi Partanen

Creative Respect -keskustelukumppani Aleksi Partanen. Jakson aiheena on aikamme levinnein tarina, raha. Millaisia ennakkoasenteita, pelkoja ja uskomuksia siihen liittyy? Keskustelua käydään työn ja työntekijän arvosta, vastuunkannosta, Virosta ja yksisarvisista. Onko rikastuminen väärin? Mitä hyötyä muille voi olla siitä, että yksilö menestyy? Miksei Suomessa juhlita yrittäjiä sankareina?

Linkki jaksoon tässä.

Episode 3: Antero Vartia

Creative Respect -keskustelukumppani Antero Vartia. Jakson teema on kognitiivinen dissonanssi ja sen kanssa eläminen. Antero Vartia avaa kokemustaan ihmisyydestä ja olemassaolosta.

Hän tavoittelee vapautta ja pelkää samalla sen menettämistä. Vapaa ei kuitenkaan voi olla niin kauan kuin pelkää.

Voimme saavuttaa rauhan sekä tyyneyden, kun olemme yhteydessä sisäiseen hiljaisuuteemme. Narratiivin taakse astumalla löytyy tarinan takaa aukeava loputon elämä.

Vartia kertoo meditoinnin ja henkisen matkansa avulla tekemistään löydöksistä.

Linkki jaksoon tässä.

Episode 4: Annaleena Hakola

Creative Respectin vieraana Annaleena Hakola. Jakson teema on muotoilu sen näkyvää osaa laajempana käsitteenä. Kuinka muotoilulla voi vaikuttaa koko yrityksen elinkelpoisuuteen ja tulevaisuuden näkymiin. Annaleena Hakola otti perheyrityksen haltuunsa toisin kuin nuoruudessaan kuvitteli. Paapalta isälle ja isältä tyttärelle. Hakolan perhettä yhdistää tahto muuttaa asioita ja taipumus esteettiseen ajatteluun. Miltä tuntuu periä perheyritys ja muuttaa kaikki paitsi nimi ja kotimainen tuotanto. Mitä Annaleena on oppinut luovuudesta ja mistä hän unelmoi nyt?

Linkki jaksoon tässä.

Episode 5: Jenni Pasanen

Creative Respectin vieraana Jenni Pasanen. Jakson teema on NFT -pohjaisen taiteen tekeminen ja tuntemattoman ennakkoluuloton tutkiminen. Miten Jenni on löytänyt itselleen ja taiteelleen uuden kanavan lohkoketjujen maailmasta? Millaisia elämänmuutoksia tämä on tuonut mukanaan?

Linkki jaksoon tässä.